Sat. Dec 7th, 2019

Elen Konve Mure: Franca së shpejti do t’i japë dritën e gjelbër NATO-s, por BE kërkon kohë