Fri. Dec 6th, 2019

Erdogan përjashton nga partia ish-kryeministrin Ahmet Davutoglu?