Sat. Dec 7th, 2019

Roth: Një gabim i madh, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i përkasin BE-së