Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Histori

1 min read

“Historia e diktatures komuniste, ka treguar se çdo regjim për të përligjur aparatin shtypës si forcën dhunuese, ka nevojë të...