Sat. Nov 16th, 2019

Anton Çetta kishte rrëfyer për “New York Times” për faljen e gjakut