Fri. Nov 15th, 2019

Studentët e programit studimor të Artit Figurativ të UT-së me ekspozitë të përbashkët e përmbyllën vitin akademik 2018/2019