Sat. Nov 16th, 2019

938 administratorë në shtëpi, Duraku: Të gjithë do të nisin punën