Fri. Nov 15th, 2019

ASH ndez motorët: Do ta mposhtim keq BDI-në, janë plakur, ne kemi ide dhe energji