Tue. Dec 10th, 2019

BDI: Institucionet të veprojnë sipas ligjit, secili bartë përgjegjësi individuale