Wed. Nov 20th, 2019

Benzinat shtrenjtohen për gjysmë denar, çmimi i dizelit mbetet i pandryshuar