Sat. Oct 19th, 2019

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë i UT-së mori pjesë në kongresin e stomatologëve