Tue. Dec 10th, 2019

Drejtori Sela priti përfaqësues të Seksionit të Dimensionit Njerëzor të Misionit të OSBE-së në Shkup