Fri. Nov 15th, 2019

Është miratuar ribalanci i Buxhetit: Para për paga më të larta, punësime, ilaçe…