Thu. Nov 14th, 2019

Fillimi i vitit të ri shkollor 2019 – 2020 në Medresenë e vajzave “Isa- Beu” paralelja e shtrirë në Tetovë