Mon. Nov 18th, 2019

Gjuha shqipe nuk është zyrtare në gjykatën e Tetovës!!!