Tue. Dec 10th, 2019

IRI në bashkëpunim me QAHP “Abdilaqim Ademi” organizuan punëtori për planifikim strategjik!