Fri. Nov 15th, 2019

Janë sanksionuar 33 shoferë të cilët kanë vozitur nën ndikimin e alkoolit, kurse 28 për vozitje më të shpejtë se e lejuara