Fri. Nov 15th, 2019

Kjo është komuna në Maqedoni që jep nga 5000 denarë për familjet që regjistrojnë fëmijët e tyre në klasë të parë