Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Komandant Malisheva: Ja kush është ky komandos i EBR-së i cili ditën e luftimeve…

1 min read
Loading...

Muhamed Krasniqi i njohur si Komandant Malisheva ka bërë një rikujtim të ditëve nga”Rasti i Kumanovës” . Ai kujton komandon shqiotarë të EBR-së Milazim Kadriu, për të shkruan:

“Kush është Milazim Kadriu ky komandos i njesive speciale EBR te M.V i cili nuk pranoi te lu*ftoj me 9 maj 2015 kundër vëllezerve te vet ky burrë është nga Haraqina! Dhe disa Shqiptarê tjere po ashtu bënë te njejtin veprim.
Faleminderit Milazim!”. Ka shkruar Malisheva!