Fri. Nov 15th, 2019

Kompanitë IKT nga Maqedonia e Veriut në panairin IBC në Amsterdam