Sat. Oct 19th, 2019

Komuna e Gostivarit: Kemi shënuar rezultate të lakmueshme në sferën e investimeve dhe zvogëlimin e borxheve të trashëguara