Sat. Dec 7th, 2019

Koncert “Sfida e barabartë” për personat me aftësi të kufizuara