Tue. Dec 10th, 2019

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti shënon nismën e rrugës që lidh Dollnenin me Çashkën