Sat. Dec 7th, 2019

Lidhja e shqiptarëve të Dollnenit dhe Çashkës, banorët falenderojnë Ahmetin dhe Memetin