Tue. Dec 10th, 2019

Ministri Hisen Xhemaili është takuar në Tearcë me kryetarin e kësaj komune Isen Asani, ku si temë diskutimi ka qenë vështirësit e biznesit lokalit