Wed. Nov 20th, 2019

Në fillim të tetorit, qytetarët e RMV-së do të munden t’i nxjerrin dokumentet në formë elektronike