Mon. Nov 18th, 2019

Nga data 1 Tetor 2019, furnizimi i barnave me recetë në kuadër të Fondit do të realizohet vetëm me recetë dhe letër njoftimi/pasaportë