Fri. Nov 15th, 2019

Prof. Dr. Jean Pierre Montani nga Universiteti i Friburgut do të zhvillojë një cikël ligjëratash në Universitetin e Tetovës