Sat. Nov 16th, 2019

RDK dega Gostivar : Qëndrimi i këshilltarëve të RDK-së që marrin pjesë në Këshillin e Komunës së Gostivarit