Sat. Oct 19th, 2019

Studentët e UT-së u njohën me përfitimet e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO