Fri. Dec 13th, 2019

Takim zyrtar i Ministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor z. Naser Nuredini me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Ujërave të Republikës së Bullgarisë Neno Dimov