Mon. Nov 18th, 2019

U lëshua në përdorim salla sportive e SHF “Murat Llabunishta”