Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

U realizua takimi i dytë me përfaqësues të Komisionerit të Lartë të OSBE-së të Pakicave Kombëtare

1 min read
Loading...

Në zyrat e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës (AZGJ) u realizua takimi i dytë me përfaqësues të Komisionerit të Lartë të OSBE-së të Pakicave Kombëtare.

 

Drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, i informoi në lidhje me të arriturat e deritanishme të Agjencisë, që nga takimi i parë, pastaj për punësimet e para që do të bëhen nga dita e hënë.

 

Ai gjithashtu informoi edhe për periudhën e ngelur deri në fund të këtij viti dhe planet e strategjitë që ka Agjencia për vitin e ardhshëm.

 

Në takim u fol edhe për sfidat që ka Agjencia për funksionimin e plotë, në aspekt të inventarit, stafit që është në kompletim e sipër dhe gjëra të tjera teknike.

 

Përfaqësuesit e OSBE-së u interesuan kryesisht edhe në lidhje me harmonizimin e punës ndërmjet AZGJ-së dhe Inspektoratit të Gjuhës, i cili sakaq duhet të themelohet.