Mon. Nov 18th, 2019

UT mori pjesë në shënimin e Ditës Kombëtare të Shërbimit në SHBA