Fri. Nov 15th, 2019

Visar Ganiu inspekton nga afër punën e rregullimit të kursive për qarkullimin e qytetarëve në lagjen Çair të vjetër