Sat. Dec 7th, 2019

Zv.drejtori i Policisë financiare, Berat Dehari për 8 vite në funksion nuk shpenzoi asnjë denarë