Mon. Nov 18th, 2019

Geci: Fol si burrë Sylejman Selimi, kush të tradhtoi ty që ne të vritemi…