Fri. Dec 13th, 2019

Kërcenuan kosovarët se do t’i ‘rjepin për se gjalli’, ja çka ndodhi me dy radikalët fetar katolik