Fri. Dec 13th, 2019

Marin Mema: Shteti Turk para së gjithash duhet të njohë shqiptarët në Turqi si minoritet