Sat. Dec 14th, 2019

Hiti i verës mbanë titullin ‘Të urrej’ dhe vulën e Kushtrim Dobra (Video)