Sat. Dec 14th, 2019

Këngëtari Durim Malaj ndërpret darsmën, por çfarë ndodhi pastaj!?