Sat. Nov 16th, 2019

Vëllazërimi gjunjëzon Labunishten në Strugë