Sat. Oct 19th, 2019

ANALIZA: Libra, monedha që do të ndryshojë botën, rregullat dhe rreziqet