Kohanews

Ke Çfarë Lexon!

Month: May 2021

2 min read

Analizë e punës së bërë, zgjedhje Prill 2021. Detyra e vendime për organizimin e strukturave të PLL në të ardhmen....