Taksa për mjetet motorike është një shumë e dy taksave, një për emetimin e dioksidit të karbonit për kilometër dhe një tjetër për vlerën e vetë mjetit. Nuk do të ketë ndryshime për automjetet shumë ekologjike, por ka një propozim për një rritje të ndjeshme të taksave për ato me emetim mbi 141 gram dioksid karboni për kilometër.

Taksa që do të paguhet për automjetet me emetim më të lartë të dioksidit të karbonit (CO2) do të rritet dhe qëllimi është i qartë – t’i kushtojmë ato dhe të blejmë automjete me karakteristika më të mira mjedisore. Për këtë do të ndryshohet Dekreti për mënyrën e llogaritjes së taksës për mjetet motorike dhe këto ditë pritet të zgjidhet një nga propozimet tashmë të shkruara për vlerat e reja. Propozimet nuk parashikojnë ndryshime në taksën e CO2 për automjetet që janë shumë miqësore me mjedisin, por parashikojnë një rritje të konsiderueshme për ato me emetime mbi 141 gram CO2 për kilometër.

Importuesit e automjeteve të vjetra thonë se kjo u mbyll derën për të punuar dhe qytetarët do ta kenë të vështirë “rinovimin” me një automjet të vjetër.

– Në kohën e koronës, e aq më tepër në kohën e inflacionit të lartë, njerëzit vendosnin gjithnjë e më pak të blinin një automjet, qoftë edhe të vjetër. Dhe ata që vijnë pyesin nëse ka ndonjë gjë për 2000 deri në 3000 euro dhe nuk ka më automjete të tilla. Diçka deri në 4000 euro është e vitit 2004, 2005 apo 2006. Gjithçka varet nga marka dhe gjendja e mjetit, por një automjet që është 10 vjeç e më pak nuk mund të gjendet për më pak se 6000 euro. Gjatë importimit të një automjeti paguhet taksë për mjetet motorike dhe tani ajo taksë do të jetë më e lartë për automjetet e vjetra. Kjo do të zvogëlojë më tej shitjet e automjeteve të përdorura. Dhe nëse marrim parasysh se në Maqedoni vlera mesatare e automjeteve është pothuajse 20 vjet, mendojmë se është më mirë të sigurohet rinovim edhe me automjete më pak të vjetra, dhe ato do të jenë më miqësore me mjedisin dhe më të sigurta – shpjegoi një importues i automjeteve të vjetra. Automjete “Sloboden Pechat”.

By vull