Rini kjo është për juve,

Plarforma ime nuk mund t’a linte anash rininë tonë, andaj gjatë këtyre viteve jam përpjekur vazhdimisht që mundin tim t’ia kushtoj rinisë dhe sot ja ku jemi.

Hapet edhe zyrtarisht, Qendra e parë rinore në nivel komunal, dhe kjo është një sukses i përbashkët i yni.

Falënderoj shumë organizatën “CID” , nga Kumanova, e cila ka dhënë kontribut të madh, deri në hapat e tanishëm, e do jap edhe më shumë në zhvillimin e saj.

Urime ju qoftë✅️

By vull