“Hekurudhat e Maqedonisë” do të duhet t’i kthejnë EVN-së një borxh prej 4 milionë eurosh për shkak të mospagesës së energjisë elektrike, raportoi TV Thelma . Sipas informacioneve, borxhi ka ardhur në dy-tre vitet e fundit. Përveç EVN-së, Zheleznici i ka borxh edhe shtetit MEPSO.

Për këtë arsye, Qeveria pranoi t’u jepte edhe 15 milionë euro për mbulimin e borxheve. Në dhjetor të vitit të kaluar, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve iu vunë në dispozicion dyqind milionë denarë për të paguar një pjesë të borxhit të “Hekurudhave të Maqedonisë – Transport”, pasi EVN kishte shkëputur objektet e kompanisë shtetërore hekurudhore nga rrjeti për shkak të borxhi për faturat e papaguara.depoja në Shkup Lisiçe dhe në Veles.

By vull