Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut, Azir Aliu theksoi se provini për punësim në administratë do jepet në gjuhën shqipe.

Sipas tij, kjo po aplikohet nga data 16 e këtij muaji.

Ministri Aliu thotë se për 7 muaj kanë arritur që të realizojnë këtë premtim, me të cilin gjeneratat e reja do të mund që në gjuhën e tyre amtare të përgjigjen në provimin për punësim në administratë shtetërore.(INA)

By vull