Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, sot nga Tiranë u drejtua në takimin e ministrave të Punëve të Jashtme të vendeve pjesëmarrëse në Procesin e Berlinit, i cili paraqet nismën më të rëndësishme rajonale me ndikim të madh në perspektivën europiane të të gjithë rajonit.

“Procesi i Berlinit ka evoluar në një platformë udhëheqëse për bashkëpunim rajonal që ka peshë të madhe politike dhe ekonomike, si dhe shërben si fuqi lëvizëse për bashkëpunimin rajonal, por edhe ndihmon rajonin të arrijë qëllimin e tij strategjik – integrimin e plotë në Bashkimin Europian”, theksoi Osmani.

Duke iu referuar zgjerimit, Osmani tha se është inkurajuese që debati i brendshëm i BE-së për këtë çështje dhe mënyrat për ta lehtësuar atë po fiton ritëm dhe cilësi. Në këtë kontekst, shpallja e Planit të ri për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor duhet të synojë rritjen e konvergjencës me BE-në, duke mundësuar qasje në nxitësit kryesorë të rritjes, siç është Tregu i vetëm dhe ndihma financiare.
“Rajoni duhet t’i forcojë përpjekjet për zbatimin e reformave të brendshme, të forcojë bashkëpunimin rajonal dhe të forcojë më tej fqinjësinë e mirë. Tregu i Përbashkët Rajonal jo vetëm që mbetet i dashur për ne pasi u inaugurua gjatë Kryesimit tonë të përbashkët me Bullgarinë të Iniciativës në vitin 2020, por më e rëndësishmja, ne e shohim atë si element kryesor për rritjen ekonomike të rajonit dhe një hap më pranë Tregut të vetëm”, tha Osmani.

Nënshkrimi i tre marrëveshjeve të mobilitetit, gjatë takimeve të vitit të kaluar në Berlin, është i një rëndësie të madhe. Si depozitues, Maqedonia e Veriut i kushton vëmendje të veçantë rëndësisë së zbatimit të tyre dhe përfitimeve praktike që ato sjellin për qytetarët tanë

By vull