Nga viti i ri, 660 mijë nëpunës civilë do të kenë rritje pagash për herë të parë në 14 vjet. Përfitimi mesatar vjetor që do të kenë nëpunësit civil arrin në 1476 euro, që do të thotë se do të fitojnë më shumë se një pagë shtesë në vit.

Nga 1 janari 2024, pagat bazë të të gjithë nëpunësve civilë, pavarësisht nivelit arsimor, vjetërsisë dhe gjendjes civile, rriten me 70 euro, njofton To Vima. Megjithatë, nëpunësit civilë në pozicionet e përgjegjësisë si dhe ata me fëmijë do të shohin një rritje shtesë të të ardhurave të tyre për shkak të një rritjeje prej 30 për qind në masën e ndihmës së pozicionit dhe të ndihmës familjare për çdo fëmijë.

Rritjet e pagave dhe shtesave në shtet janë aktivizuar nga qarkorja e zëvendësministrit të Ekonomisë Kombëtare dhe Financave, Thanos Petralias, e cila jep udhëzime të detajuara për llogaritjen e pagave të të gjithë nëpunësve civilë, si dhe të punonjësve me uniformë, gjyqtarëve, pedagogëve të universitetit. dhe nëpunës të tjerë civilë.zyrtarët të cilët paguhen në bazë të listëpagesave të veçanta.

By vull